od: Jovana

FAQ (Najčešće postavljena pitanja)

ZAŠTO IZABRATI KOUČING?

Zato što je ljudima potrebna podrška koju ne mogu uvek da dobiju od porodice i prijatelja.

Moj COACHING koncept čini koučing metodologiju sa primesama NLP-a ( neurolingvističkog programiranja ), energo-emocionalnih tehnika koji donose klijentu korisne uvide, kao i jasno sagledavanje problema ili izazova.

Naša porodica, okruženje, podneblje, vaspitanje, lična iskustva, kao i uticaj okoline, mogu učiniti da steknemo
nekorisna ograničavajuća uverenja, o sebi i drugima, koja nas sprečavaju da živimo u miru sa sopstvenim mislima i željama.

Koučing je tu da podrži pojedinca u kreiranju višeg stepena samosvesti i sticanju tehnika koje će mu pomoći da pronadje sreću u sebi, da više zavoli sebe, da pronađe životnu svrhu, bude motivisaniji i samopouzdaniji, poboljša medjuljudske odnose, poveća energiju i produktivnost, postavi zdrave granice, ostvari svoje ciljeve, zaradi više novca i identifikuje ograničavajuća uverenja.

Koučing se bavi sadašnjim trenutkom, bez potrebe da klijent iznova prolazi kroz traumu iz prošlosti.

 

ŠTA ĆU NAUČITI NA KOUČINGU?

Naučićeš kako da podigneš nivo svesnosti, socijalnu i emocionalnu inteligenciju, motivaciju, samopouzdanje, komunikacijske veštine.

Naučićeš da pronađeš sreću u sebi, da postaviš zdrave granice, poboljšaš partnerske odnose, poboljšaš medjuljudske odnose, ostvariš svoje ciljeve, zaradiš više novca i pretvoriš ograničavajuća uverenja u podržavajuća.

 

GDE SE ODRŽAVAJU KONSULTACIJE?

Konsultacije se obavljaju online, zarad uštede vremena i ličnog komfora, kao i činjenice da usluge koučinga koriste ljudi širom Srbije i iz inostranstva.

Konsultacije se obavljaju ONLINE putem Zoom aplikacije, Skype-a, Viber-a ili WhatsApp-a u zavisnosti od klijenta.

 

KAKO DA ZAKAŽEM KONSULTACIJU?

 

KAKO DA ZNAM KOLIKO KONSULTACIJA MI JE POTREBNO?

U zavisnosti od osobe do osobe.
Svi smo različiti.
Napredak je individualan i u mnogome zavisi od vrste izazova ili problema.

Nekada je potrebna jedna konsultacija kako bi klijent rešio neku nedoumicu ili postavio cilj.

Mada je u najčešćem broju slučajeva potrebno više konsultacija koje se uglavnom obavljaju u tempu – jednom nedeljno.

Da bi se videli prvi rezultati koje klijent može da iskusi u svakodnevnom životu
PAKET COACHING SESIJA 5+1 sesija gratis je optimalan.
Plaćate 5 sesija i dobijate na poklon jednu sesiju, šestu sesiju.

 

KAKO IZGLEDA PRVA ( UVODNA ) KONSULTACIJA?

Uvodna koučing sesija služi kako bi se klijent i kouč upoznali, razmenimo očekivanja u skladu sa klijentovom temom.
Na uvodnoj sesiji se vidi da li su klijent i kouč jedno za drugo, “idealan fit”.

 

ŠTA RADI KOUČ?

Kouč svojim veštinama i direktnim pitanjima pomaže klijentu da samostalno dodje do logičnih zaključaka, razdvoji racionalnu od iracionalne misli i stekne veštine koje će mu značajno podići kvalitet medjuljudskih odnosa, kao i celokupnog života.