Misija

od: Jovana

Moja knjiga “KAKO VOLETI SEBE U ERI INSTAGRAMA” ima misiju vodiča na putu izlečenja od nekorisnih obrazaca i uverenja, do ostvarenja potpune ljubavi, slobode, unutrašnjeg mira, do najbolje verzije sebe.

Moj BLOG www.jediputujvoli.com ima misiju edukacije na razne teme.

Moj COACHING koncept čini koučing metodologiju sa primesama NLP-a ( neurolingvističkog programiranja ), energo-emocionalnih tehnika koji donose klijentu korisne uvide, kao i jasno sagledavanje problema ili izazova.

Naša porodica, okruženje, podneblje, vaspitanje, lična iskustva, kao i uticaj okoline, mogu učiniti da steknemo
nekorisna ograničavajuća uverenja, o sebi i drugima, koja nas sprečavaju da živimo u miru sa sopstvenim mislima i željama.

Misija #jediputujvoli – Jovana Stanisavljević coaching-a je da podrži pojedinca u kreiranju višeg stepena samosvesti i sticanju tehnika koje će mu pomoći da pronadje sreću u sebi, da više zavoli sebe, da pronađe životnu svrhu, bude motivisaniji i samopouzdaniji, poboljša medjuljudske odnose, poveća energiju i produktivnost, postavi zdrave granice, ostvari svije ciljeve, zaradi više nova i identifikuje ograničavajuća uverenja.